اجراره آپارتمان 120 متر2 خواب خ میر

اجراره آپارتمان 120 متر2 خواب خ میر

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


اجاره بها : 5,000,000 به تومان مبلغ رهن: 150,000,000 به تومان
اجاره آپارتمان 120 متر خ میر

اجاره آپارتمان 120 متر خ میر

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


اجاره بها : 5,000,000 به تومان مبلغ رهن: 150,000,000 به تومان
آپارتمان فروشی 118 متر3 خواب شیخ صدوق شمالی

آپارتمان فروشی 118 متر3 خواب شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 3,770,000,000 تومان
اجاره آپارتمان 120 متر

اجاره آپارتمان 120 متر

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


اجاره بها : 14,000,000 به تومان مبلغ رهن: 200,000,000 به تومان
آپارتمان فروشی 230 متر

آپارتمان فروشی 230 متر

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 11,500,000,000 تومان
اجاره آپارتمان 100 متر

اجاره آپارتمان 100 متر

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


اجاره بها : 4,500,000 به تومان مبلغ رهن: 60,000,000 به تومان
آپارتمان اجاره 100 متر طبقه اول

آپارتمان اجاره 100 متر طبقه اول

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


اجاره بها : 6,500,000 به تومان مبلغ رهن: 70,000,000 به تومان
اجاره سوییت 40 متری شیخ صدوق شمالی

اجاره سوییت 40 متری شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


اجاره بها : 2,500,000 به تومان مبلغ رهن: 30,000,000 به تومان
فروش آپارتمان 153 متر شیخ صدوق شمالی

فروش آپارتمان 153 متر شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 8,400,000,000 تومان
اجاره 2 خواب 120 مترچهاباغ بالا

اجاره 2 خواب 120 مترچهاباغ بالا

اصفهان ,اصفهان

4 هفته پیش


اجاره بها : 4,500,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
فروش آپارتمان 138 متررباط سوم

فروش آپارتمان 138 متررباط سوم

اصفهان ,اصفهان

4 هفته پیش


مبلغ کل : 2,350,000,000 تومان
فروش آپارتمان 3 خواب خ شریعتی

فروش آپارتمان 3 خواب خ شریعتی

اصفهان ,اصفهان

4 هفته پیش


مبلغ کل : 7,000,000,000 تومان