فروش 48 متر مغازه تجاری +22 متربالکن برچهارباغ بالا

فروش 48 متر مغازه تجاری +22 متربالکن برچهارباغ بالا

اصفهان ,اصفهان

1 ماه پیش


مبلغ کل : 25,000,000,000 تومان
135مترمجموعه تجاری مسکونی

135مترمجموعه تجاری مسکونی

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


مبلغ کل : 20,000,000,000 تومان
2واحد 50 متری اداری کنارهم برنیکبخت

2واحد 50 متری اداری کنارهم برنیکبخت

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


مبلغ کل : 3,250,000,000 تومان
50متردفترکاراداری صفرطبقه 5

50متردفترکاراداری صفرطبقه 5

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


مبلغ کل : 4,750,000,000 تومان
تجاری طبقه زیرزمین 72 متربرنیکبخت

تجاری طبقه زیرزمین 72 متربرنیکبخت

اصفهان ,اصفهان

4 ماه پیش


مبلغ کل : 1,500,000,000 تومان
825 متر گاراژ خیابان امام خمینی

825 متر گاراژ خیابان امام خمینی

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


مبلغ کل : 20,000,000,000 تومان
450 متر سوله بر خیابان امام خمینی

450 متر سوله بر خیابان امام خمینی

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


مبلغ کل : 25,000,000,000 تومان
600 متر خیابان مشتاق دوم

600 متر خیابان مشتاق دوم

اصفهان ,اصفهان

6 ماه پیش


مبلغ کل : 6,000,000,000 تومان
59 متر همکف . 40 متر زیر زمین . 13 متر بالکن .بر خیابان شیخ صدوق

59 متر همکف . 40 متر زیر زمین . 13 متر بالکن .بر خیابان شیخ صدوق

اصفهان ,اصفهان

6 ماه پیش


مبلغ کل : 14,750,000,000 تومان
50 متر بر خیابان شیخ صدوق شمالی

50 متر بر خیابان شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

6 ماه پیش


مبلغ کل : 4,250,000,000 تومان
پیش دبستانی واقع در بهارستان

پیش دبستانی واقع در بهارستان

اصفهان ,بهارستان

6 ماه پیش


مبلغ کل : 7,560,000,000 تومان
73 متر زیرزمین خیابان ارباب

73 متر زیرزمین خیابان ارباب

اصفهان ,اصفهان

7 ماه پیش


مبلغ کل : 1,825,000,000 تومان