50 متردفترکاراداری برارباب

50 متردفترکاراداری برارباب

اصفهان ,اصفهان

5 روز پیش


اجاره بها : 8,000,000 به تومان مبلغ رهن: 80,000,000 به تومان
2 واحددفترکاراداری دروازدولت

2 واحددفترکاراداری دروازدولت

اصفهان ,اصفهان

1 هفته پیش


اجاره بها : 3,000,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
100 متردفترکارکاربری مسکونی نیکبخت شرقی

100 متردفترکارکاربری مسکونی نیکبخت شرقی

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


اجاره بها : 8,000,000 به تومان مبلغ رهن: 150,000,000 به تومان
اجاره دفتر کار دربست برشیخ مفید

اجاره دفتر کار دربست برشیخ مفید

اصفهان ,اصفهان

1 ماه پیش


اجاره بها : 30,000,000 به تومان مبلغ رهن: 300,000,000 به تومان
اجاره دفترکارباکاربری مسکونی 75 متر

اجاره دفترکارباکاربری مسکونی 75 متر

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : 4,000,000 به تومان مبلغ رهن: 35,000,000 به تومان
مغازه 72 متردونبش برشیخ صدوق شمالی

مغازه 72 متردونبش برشیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 2,000,000,000 به تومان
اجاره دفترکاراداری 50 متر برشیخ مفید

اجاره دفترکاراداری 50 متر برشیخ مفید

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : 7,000,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
50 متردفترکاراداری برنیکبخت

50 متردفترکاراداری برنیکبخت

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : 5,500,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
16 مترمغازه هتل پل

16 مترمغازه هتل پل

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : 5,000,000 به تومان مبلغ رهن: 40,000,000 به تومان
60 متر زیر زمین خیابان شیخ بهایی

60 متر زیر زمین خیابان شیخ بهایی

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 3,000,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
50 متر بر خیابان شیخ صدوق شمالی .

50 متر بر خیابان شیخ صدوق شمالی .

اصفهان ,اصفهان

6 ماه پیش


اجاره بها : 15,000,000 به تومان مبلغ رهن: 200,000,000 به تومان
40 متر تجاری خیابان نیکبخت غربی

40 متر تجاری خیابان نیکبخت غربی

اصفهان ,اصفهان

7 ماه پیش


اجاره بها : 3,500,000 به تومان مبلغ رهن: 25,000,000 به تومان