155 متر آپارتمان خیابان هشت بهشت شرقی

155 متر آپارتمان خیابان هشت بهشت شرقی

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


مبلغ کل : 6,200,000,000 تومان
148 متر آپارتمان خ شیخ صدوق شمالی

148 متر آپارتمان خ شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


مبلغ کل : 8,880,000,000 تومان
178 متر خیابان شیخ صدوق شمالی

178 متر خیابان شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهانن

2 هفته پیش


مبلغ کل : 7,120,000,000 تومان
96 متر خیابان پنج آذر

96 متر خیابان پنج آذر

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


مبلغ کل : 1,800,000,000 تومان
138 متری 22 بهمن

138 متری 22 بهمن

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 4,500,000,000 تومان
112 متری خیابان سپهسالار

112 متری خیابان سپهسالار

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 3,920,000,000 تومان
217 متری خیابان آپادانا

217 متری خیابان آپادانا

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 11,935,000,000 تومان
150 متری خیابان تالار

150 متری خیابان تالار

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 34,000,000,000 تومان
70 متری خیابن شیخ صدوق شمالی

70 متری خیابن شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 1,850,000,000 تومان
83 متری خیابان خاقانی

83 متری خیابان خاقانی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 2,500,000,000 تومان
112 متری چهارباغ عباسی

112 متری چهارباغ عباسی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 14,000,000,000 تومان
175 متری خیابان کاوه به سمت چمران

175 متری خیابان کاوه به سمت چمران

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


مبلغ کل : 25,000,000 تومان