100 متر 2 خواب خ میر کد(384)

100 متر 2 خواب خ میر کد(384)

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 6,000,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
140 متر خیابان فرایبورگ کوچه 19

140 متر خیابان فرایبورگ کوچه 19

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 9,000,000 به تومان مبلغ رهن: 70,000,000 به تومان
115 متر آپارتمان باغ زیار

115 متر آپارتمان باغ زیار

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 4,000,000 به تومان مبلغ رهن: 200,000,000 به تومان
165 متر 3 خواب خ شیخ مفید

165 متر 3 خواب خ شیخ مفید

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 500,000 به تومان مبلغ رهن: 450,000,000 به تومان
100 متر 2 خواب شیخ صدوق شمالی کد(369)

100 متر 2 خواب شیخ صدوق شمالی کد(369)

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 3,500,000 به تومان مبلغ رهن: 50,000,000 به تومان
120 متر خ میر 2 خواب

120 متر خ میر 2 خواب

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 10,000,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
145 متر آپارتمان خ عافیت

145 متر آپارتمان خ عافیت

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 4,900,000 به تومان مبلغ رهن: 80,000,000 به تومان
110 مترطبقه 3 خ کاخ

110 مترطبقه 3 خ کاخ

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 800,000,000 به تومان
150 متر آپارتمان صفر طبقه اول شیخ مفید

150 متر آپارتمان صفر طبقه اول شیخ مفید

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 7,000,000 به تومان مبلغ رهن: 150,000,000 به تومان
200 مترآپارتمان 3 حواب خ چهارباغ بالا

200 مترآپارتمان 3 حواب خ چهارباغ بالا

اصفهان ,اصفهان

5 ماه پیش


اجاره بها : 8,000,000 به تومان مبلغ رهن: 400,000,000 به تومان
130 متر آپارتمان خ سپهسالار

130 متر آپارتمان خ سپهسالار

اصفهان ,اصفهان

6 ماه پیش


اجاره بها : 7,000,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
190 مترآپارتمان خ مهرآباد

190 مترآپارتمان خ مهرآباد

اصفهان ,اصفهان

6 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 1,500,000,000 به تومان