190 مترآپارتمان خ مهرآباد

190 مترآپارتمان خ مهرآباد

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 1,500,000,000 به تومان
165 متر آپارتمان اجاره چهارباغ بالا

165 متر آپارتمان اجاره چهارباغ بالا

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : 15,000,000 به تومان مبلغ رهن: 250,000,000 به تومان
اجاره آپارتمان 135 متربه پسرمجردهم داده میشودشیخ صدوق جنوبی

اجاره آپارتمان 135 متربه پسرمجردهم داده میشودشیخ صدوق جنوبی

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : 8,500,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
آپارتمان 212 متر خ مهران

آپارتمان 212 متر خ مهران

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 1,500,000,000 به تومان
اجراره آپارتمان 120 متر2 خواب خ میر

اجراره آپارتمان 120 متر2 خواب خ میر

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 450,000,000 به تومان
اجاره آپارتمان 120 متر

اجاره آپارتمان 120 متر

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 900,000,000 به تومان
اجاره آپارتمان90 متری شیخ صدوق شمالی

اجاره آپارتمان90 متری شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

2 ماه پیش


اجاره بها : 4,000,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
105 متررهن کامل خ آب 250

105 متررهن کامل خ آب 250

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 400,000,000 به تومان
اجاره 130متر آپارتمان طبقه 6

اجاره 130متر آپارتمان طبقه 6

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 1,200,000,000 به تومان
اجاره 180مترآپارتمان 3 خواب

اجاره 180مترآپارتمان 3 خواب

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 1,500,000,000 به تومان
100متر آپارتمان شیخ صدوق شمالی طبقه 2

100متر آپارتمان شیخ صدوق شمالی طبقه 2

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 750,000,000 به تومان
100متر آپارتمان شیخ صدوق شمالی طبقه اول

100متر آپارتمان شیخ صدوق شمالی طبقه اول

اصفهان ,اصفهان

3 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 550,000,000 به تومان