225 متر خیابان مرداویج

225 متر خیابان مرداویج

اصفهان ,اصفهان

12 ماه پیش


مبلغ کل : 16,000,000,000 تومان
155 متر شیخ صدوق شمالی

155 متر شیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

12 ماه پیش


مبلغ کل : 3,255,000,000 تومان
121 متر خیابان شمس آبادی

121 متر خیابان شمس آبادی

اصفهان ,اصفهان

12 ماه پیش


مبلغ کل : 4,235,000,000 تومان
123 متر خیابان اشراق شمالی

123 متر خیابان اشراق شمالی

اصفهان ,اصفهان

12 ماه پیش


مبلغ کل : 1,960,000,000 تومان
90 متر خیابان هزار جریب

90 متر خیابان هزار جریب

اصفهان ,اصفهان

12 ماه پیش


مبلغ کل : 2,200,000,000 تومان
200 متر صفر هشت بهشت غربی

200 متر صفر هشت بهشت غربی

اصفهان ,اصفهان

1 سال پیش


مبلغ کل : 6,000,000,000 تومان
273 متر صفر آبشار دوم

273 متر صفر آبشار دوم

اصفهان ,اصفهان

1 سال پیش


مبلغ کل : 16,380,000,000 تومان
270 متر بر خیابان مارنان . و 70 متر تجاری .

270 متر بر خیابان مارنان . و 70 متر تجاری .

اصفهان ,اصفهان

1 سال پیش


مبلغ کل : 16,000,000,000 تومان
77 متر کلنگی خیابان گلزار

77 متر کلنگی خیابان گلزار

اصفهان ,اصفهان

1 سال پیش


مبلغ کل : 1,540,000,000 تومان
4 واحد صفر یکجا و تکی شهرک ولیعصر

4 واحد صفر یکجا و تکی شهرک ولیعصر

اصفهان ,اصفهان

1 سال پیش


مبلغ کل : 18,500,000,000 تومان
40 متر تجاری خیابان نیکبخت غربی

40 متر تجاری خیابان نیکبخت غربی

اصفهان ,اصفهان

1 سال پیش


اجاره بها : 3,500,000 به تومان مبلغ رهن: 25,000,000 به تومان
سه واحد صفر بر باغ دریاچه

سه واحد صفر بر باغ دریاچه

اصفهان ,اصفهان

1 سال پیش


مبلغ کل : 14,700,000,000 تومان