135مترمجموعه تجاری مسکونی

135مترمجموعه تجاری مسکونی

اصفهان ,اصفهان

8 ماه پیش


مبلغ کل : 20,000,000,000 تومان
اجاره 130متر آپارتمان طبقه 6

اجاره 130متر آپارتمان طبقه 6

اصفهان ,اصفهان

8 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 1,200,000,000 به تومان
384 مترکلنگی برنیکبخت غربی

384 مترکلنگی برنیکبخت غربی

اصفهان ,اصفهان

8 ماه پیش


مبلغ کل : 38,400,000,000 تومان
2واحد 50 متری اداری کنارهم برنیکبخت

2واحد 50 متری اداری کنارهم برنیکبخت

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 3,250,000,000 تومان
اجاره 180مترآپارتمان 3 خواب فارابی شمالی

اجاره 180مترآپارتمان 3 خواب فارابی شمالی

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 1,200,000,000 به تومان
16 مترمغازه هتل پل

16 مترمغازه هتل پل

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


اجاره بها : 5,000,000 به تومان مبلغ رهن: 40,000,000 به تومان
120مترمنزل کلنگی خ فرهاباد

120مترمنزل کلنگی خ فرهاباد

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 7,200,000,000 تومان
165 مترآپارتمان آبشاراول

165 مترآپارتمان آبشاراول

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


اجاره بها : 10,000,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
50متردفترکاراداری صفرطبقه 5

50متردفترکاراداری صفرطبقه 5

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 4,750,000,000 تومان
پلاک جنوبی 330 متر خیابان میر

پلاک جنوبی 330 متر خیابان میر

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 24,750,000,000 تومان
185.5 مترآپارتمان طبقه 8 شهیدکشوری

185.5 مترآپارتمان طبقه 8 شهیدکشوری

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 3,246,000,000 تومان
107 مترمنزل کلنگی شیخصدوق شمالی

107 مترمنزل کلنگی شیخصدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

9 ماه پیش


مبلغ کل : 3,745,000,000 تومان