منزل کلنگی 300 متر خ خاقانی

منزل کلنگی 300 متر خ خاقانی

اصفهان ,اصفهان

3 ساعت پیش


قیمت:مبلغ کل : 18,000,000,000 تومان
165 متر آپارتمان اجاره چهارباغ بالا

165 متر آپارتمان اجاره چهارباغ بالا

اصفهان ,اصفهان

4 ساعت پیش


قیمت:اجاره بها : 15,000,000 به تومان مبلغ رهن: 250,000,000 به تومان
122 مترمنزل کلنگی

122 مترمنزل کلنگی

اصفهان ,اصفهان

5 ساعت پیش


قیمت:مبلغ کل : 8,500,000,000 تومان
100 مترآپارتمان طبقه 6 محتشم کاشانی

100 مترآپارتمان طبقه 6 محتشم کاشانی

اصفهان ,اصفهان

1 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 4,000,000,000 تومان
1800 متر باغ صومعه سرا

1800 متر باغ صومعه سرا

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:
اجاره آپارتمان 125 مترشیخ صدوق شمالی

اجاره آپارتمان 125 مترشیخ صدوق شمالی

اصفهان ,اصفهان

2 هفته پیش


قیمت:اجاره بها : 7,000,000 به تومان مبلغ رهن: 10,000,000 به تومان
دوبلکس 300 متر چهارباغ بالا

دوبلکس 300 متر چهارباغ بالا

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:اجاره بها : 25,000,000 به تومان مبلغ رهن: 300,000,000 به تومان
فروش خانه ویلایی 350 متر چهارباغ بالا

فروش خانه ویلایی 350 متر چهارباغ بالا

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 35,000,000,000 تومان
اجاره آپارتمان 135 متربه پسرمجردهم داده میشودشیخ صدوق جنوبی

اجاره آپارتمان 135 متربه پسرمجردهم داده میشودشیخ صدوق جنوبی

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:اجاره بها : 8,500,000 به تومان مبلغ رهن: 100,000,000 به تومان
آپارتمان 212 متر خ مهران

آپارتمان 212 متر خ مهران

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:اجاره بها : توافقی مبلغ رهن: 1,500,000,000 به تومان
فروش آپارتمان 212 متر خ مهران

فروش آپارتمان 212 متر خ مهران

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:مبلغ کل : 11,660,000,000 تومان
آپارتمان 100 متر چهاباغ خواجو

آپارتمان 100 متر چهاباغ خواجو

اصفهان ,اصفهان

3 هفته پیش


قیمت:اجاره بها : 1,700,000 به تومان مبلغ رهن: 300,000,000 به تومان